A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

W obecnych, dynamicznie zmieniających się organizacjach praca etatowa, w której pracownik wykonuje wciąż te same, powtarzalne i izolowane od innych obowiązki staje się przeszłością. XXI wiek będzie czasem projektów, pracy w często interdyscyplinarnych zespołach, złożonych ze specjalistów, wnoszących swoją wiedzę i umiejętności dla osiągnięcia postawionego przed zespołem celu. Porozumienie się i korzystanie z doświadczenia i kompetencji współpracowników wymaga posiadania specyficznych zdolności związanych z umiejętnością skutecznego komunikowania się (a więc rozmawiania, a nie tylko mówienia) oraz współpracy i uzupełniania wniesionego przez członków grupy wkładu. Stąd też umiejętność współpracy jest jedną z najbardziej cenionych przez pracodawców kompetencji. Zdolnością którą nie tylko warto, ale wręcz należy rozwijać aby odnieść zawodowy sukces.

 

Cel szkolenia – autodiagnoza posiadanych kompetencji oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających efektywnej współpracy w zespole

 
Zakres tematyczny szkolenia:

 

Moduł 1 - Efektywna komunikacja
  • Wykorzystanie efektu pierwszego wrażenia - efekt anielski i efekt diabelski
  • Komunikacja niewerbalna i emocje w komunikacji
  • Umiejętność aktywnego słuchania
  • Sztuka rozmowy – zadawanie pytań
  • Komunikacja na 4 płaszczyznach
  • Indywidualne style komunikacji
 
Moduł 2 – Współpraca w zespole
  • Role zespołowe
  • Predyspozycje i preferencje do pełnienia określonych ról zespołowych
  • Podejmowanie decyzji w zespole
  • Cykl Deminga jako sposób usprawniania pracy zespołu
  • Udzielanie informacji zwrotnych w zespole zgodnie z modelem FUO
  • Reagowanie na sytuacje konfliktowe w zespole

 

Moduł 3 - Zawodowy savoir-vivre - etykieta biznesowa

szkolenia

NASI KLIENCI

Zarówno osoby wizytujące jak i młodzież oceniły realizację zajęć bardzo pozytywnie. Przebieg dotychczasowej współpracy, profesjonalne przygotowanie zajęć, bardzo dobre podejście do młodzieży oraz sumienność w prowadzeniu dokumentacji pozwalają postrzegać AiA jako rzetelnego partnera traktującego we właściwy sposób swoje zobowiązania.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Warszawa 2011

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054