A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki oraz Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni: projekty realizowane przez Uniwersytet Wrocławski

W projektach tych nasi trenerzy pracują ze studentami wokół trzech bloków tematycznych: Autoprezentacja i PR własnej osoby, wystąpienia publiczne oraz przebieg procesu rekrutacji okiem managera HR. W ramach zajęć studenci uczą się, jak przygotować się do wystąpienia, jak je poprowadzić, tworząc przy tym własny styl prezentacji, jak radzić sobie z tremą i stresem, jak się efektywnie komunikować, jak  zarządzać zespołem i budować autorytet lidera, jak odpowiadać na pytania na rozmowie kwalifikacyjnej  oraz jak przygotować się do spotkań typu Assessment Center.

 

Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy: projekt realizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej

Realizacja od 04.2014
Nasi trenerzy pracują w tym projekcie ze studentami kształcącymi się we wszystkich lokalizacjach SWPS (Warszawa, Katowice, Sopot, Poznań, Wrocław). Zajęcia obejmują tematykę rozwoju kompetencji osobistych i menadżerskich oraz przygotowanie się do procesu rekrutacji i selekcji. W ramach pierwszego zakresu tematycznego studenci uczą się technik zarządzania sobą w czasie oraz metod skutecznej autoprezentacji. Drugi blok tematyczny obejmuje przejście przez cały proces rekrutacji – od uważnego czytania ofert, poprzez przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się i kreowanie wizerunku na rozmowie kwalifikacyjnej, aż do zaawansowanych procedur rekrutacyjnych, jak Assessment Center czy testy psychologiczne; dodatkowo podejmowany jest temat pomyślnej integracji z zespołem podczas okresu próbnego.

Projekty UE

NASI KLIENCI

Zarówno osoby wizytujące jak i młodzież oceniły realizację zajęć bardzo pozytywnie. Przebieg dotychczasowej współpracy, profesjonalne przygotowanie zajęć, bardzo dobre podejście do młodzieży oraz sumienność w prowadzeniu dokumentacji pozwalają postrzegać AiA jako rzetelnego partnera traktującego we właściwy sposób swoje zobowiązania.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Warszawa 2011

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054