A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna

Poznań, 11.03.2019

Zapytanie ofertowe numer 03/KDP

W związku z realizacją projektu „Kształcimy dla przyszłości. Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie” nr projektu: RPWP.08.01.02-30-0344/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach WRPO 2014+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy klocków do projektowania matematycznego zgodnie z załączoną specyfikacją .

Poznań, 28.02.2019

Zapytanie ofertowe numer 02/KDP

W związku z realizacją projektu „Kształcimy dla przyszłości. Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie” nr projektu: RPWP.08.01.02-30-0344/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach WRPO 2014+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zgodnie z załączoną specyfikacją.

Poznań, 05.02.2019

Zapytanie ofertowe numer 01/KDP

W związku z realizacją projektu „Kształcimy dla przyszłości. Podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szelejewie” nr projektu: RPWP.08.01.02-30-0344/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach WRPO 2014+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy oprogramowania zgodnie z załączoną specyfikacją.

KONTAKT

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o.
ul. Szamarzewskiego 17/3
60-514 Poznań
+48 61 662 85 66
Aleksandra Klupś tel: 602 796 009
Agnieszka Kuca tel: 662 212 054